English | Magyar
JS ki | CSS ki | Ékezetek ki
Lapozó:  (0 - 1225) 
<== | ==>
Ugrás a végére | Utolsó oldal
OS for Sparc64 | OS for PPC | Qt3 for PPC | OpenOpera patches | Opera 12.15 source | Otter Browser Linux x64 - Qt5.7.1/QtWebKit5.602.1 (2019.06.11. 08:31)
besztofbégéaefcé | CSÉNDZSLOG | WebToolz | DDG Shit Filter | Google Shit Filter | Progz | Fast CSS Box | Browser | OS | Agent | Statisztika | BBCode
Monospace font-family: Courier New | Browser default monospace
Keresés
Σ: 2 post

Bakk István  alias  "Bakk István a szentfazék spammer" Alfasz
#67, Alfasz (2)
7156 | #0997 | ^ | Idézet | Thu, 15 Jan 2009 18:32:24 +01
84.1.*.* Unknown Unknown Hungary *.pool.t-online.hu
REMETE SZENT PÁL HIMNUSZAI
Puszta Sándor fordításában

I.

A kegyetlen Déciusnak
Zsarnoksága üldözött,
Mert a hitemet szerettem,
Istent mindenek fölött,
Itt a zsarnok üldözése
Utánam már nem kutat,
Rejt az erdő titkos mélye
És szolgálom az Urat.

Búcsút mondott így tehát Pál,
Nem tartotta a család,
Megvetette a világnak
Vak szerencsecsillagát,
Visszatartani nem tudta
Nővére síró szava,
Ment, sietett és várta már
Magány s erdők barlangja.

A könnyeket jó testvérünk
Így megvetni, hogy tudod?
Édes szóval itt marasztal,
Könyörög és kér húgod!
Milyen üres lesz nélküled
Az atyai otthoni, ház!
S nővéredre, akit elhagysz
O, ezután ki vigyáz?

Megszaggatják gyönge tested
Sziklák közt a viharok
S elrejtik a zöld hegyek majd
Szép ragyogó homlokod;
Théba büszkesége vagy te,
Kiválók közt legnagyobb,
De semmivé válsz, ha egyszer
Ilyen célért elhagyod.

De a puszták remetéje
Győztesen az égre néz,
Nem tarthatja vissza a könny,
Világpompa, kérlelés.
Fürge lépttel siet immár,
Lakást az erdőn keres,
Nem tudná őt visszahívni
Hiú világ, mely üres.

Nézd, hogy csillog sok csodában
Kint remete élete,
Sohasem járt utakon megy
Hősiesen ég fele.
Egymagában él s a testén
Pálmalevél a ruha,
Ennek nyers gyümölcsét eszi
S nem éhezik meg soha.

Tiszta forrás üdíti fel
A szomjazó remetét
S a világnak hiú gondja
Nem búsítja a lelkét
Es a testnek, ha kifáradt,
Hű vánkos a puha föld;
Ilyen kemény gyakorlatban
Majd két emberöltőt tölt.
Hatvan évig száll a holló,
Hatvan évig fél-kenyér
Eledel gyötrött testének,
Melyet soha nem kímél;
Egész cipót hoz a madár,
Mikor Antal ott vendég,
Ily csodával jutalmazza
Isten az ő gyermekét.

S így beszélget vele Szent Pál:
Kit kerestél alig bír
Élni, oly öreg s idős már,
S holnap elfödi a sír,
Azért kérlek, indulj is már,
Hozd Athanáz köpenyét
Es takard, bé csontjaimat,
Testem föld-por-hüvé1yét.

Elsiet a szent öreg, de
Zokog Pál gyors 'búcsúján
S, visszatérve látja a menny
Seregeinek útján.
Látja Pál lelkét elszállni,
Emelkedni ég felé
És elkezd a könnye hullni:
A gyászé, vagy örömé?

A halálon igen búsul,
De Pálnak dicsősége
Mutatja, hogy ez lesz sorsa,
Így megy ő is az égbe.
Testét végre ravatalra
Helyezi és könnye hull;
Csak ha ruhájára gondol,
Búja akkor csillapul.

Bámulj világ, mert halandó,
Ilyet nem, láttál soha,
Amilyen Pál temetése
Volt s különös gyásztora:
Sírját oroszlánok ásták,
Amiben majd lent pihen:
­Szentjein keresztül Isten
Századoknak így ízen.

Most azért Atyánk könyörgünk:
A magasból nézz le ránk
És imáddal terelj vissza.
Ha tőled elszakadnánk!
Légy jóságos hű nyájadhoz,
Mely a földön hontalan,
Hogy a mennyben veled áldja
Ég királyát boldogan. Amen.

II.

Hű népe Szent Pálnak
Serege Thébának,
Törd meg hallgatásod.
Kezdjed ujjongásod:

Víg dalokkal!

Atyánk dicső napját,
Az ö boldogságát,
Fogadásod őrzi
És azt betetőzi:

Ujjongással!

Szemed előtt legyen,
Hogy kitartott híven,
Éghez közel s távol
A világ zajától:

Nagy örömmel!

Nem földet keresi,
Égbe törekedni,
Példája tanítja,
A világot hívja.

Őt követni!

Világ vak csillagát,
Hiú gazdagságát,
Megvetni s szeretni
Erdők hűs magányát:

Egész szívvel!

Ember, nézd e tükröt,
Mely éltet tükröz,
Barlangba rejtőzve
És nem jön elő se:

Haláláig!

Pálma-levél-ruha
Volt rajt és nem puha
Selyem és a testét
Sok kemény fenyíték:

Ostorozta!

Nem gazdag lakoma
Étele: datolya
Volt csupán, hogy magát
Fenntartsa és szomját:

Enyhítse meg!

Ebéd után csupán
Forrásvizet kíván.
Tisztát és üdítőt
És nem részegítőt:

Patakokból!

Mindennap kenyeret
Holló hozott. felet.
Hogy erejét tartsa,
Össze ne roppantsa:

Böjtöléssel!
Antal érkeztekor
Sincsen baj, mert ekkor
Csodálatos eset,
Holló hoz kenyeret:

Kettőjüknek!

Mikor meghal Szent Pál,
Lelke az égbe száll;
A szép palliumot,
Mit Athanáz hagyott:

Előhozzák!

Sírásók nincsenek,
Ezért egy mély vermet
Oroszlánok ásnak
És neki ott vájnak:

Szép sírhelyet!

Csodálatos emlék!
Atyánk dicsőségét
Antal viseli már,
Pálma~ruhában jár:

Tőle maradt!

Ez a győztes jelkép
Győzte le a testét.
Világ gonoszságát.
Ördög ármányságát:

Diadallal!

Hogy mi is győzhessünk.
Legyen örökségünk
A pálma~ruhája.
Azt reánk ruházza:

Örökségül!

Ezért álld a vártát,
Küzdd élted csatáját,
Hogy magasztald Istent
Mindörökre ott fent:

Szüntelenül! Amen.

542 éve 1467. január 15-én Mátyás király Magyarország védőszentjévé avatta thébai Remete Szent Pált így tehát január 15-én ELSŐ REMETE SZENT PÁLT ünnepeljük ezen a napon.

Imádkozzál érettünk Remete Szent Pál Atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Isten, Ki Szent Pál Atyánkat a világ
pompáját megvetve, a remeteségbe
vezérelni kegyes voltál, hogy ott életét
Neved imádatában töltse, add nekünk az
ő érdemeinek közbenjárására, hogy a
földieket megvetve az égieket követni
méltók legyünk. Krisztus a mi Úrunk
által. Amen.

Testvéri szeretettel:
Bakk István


Bakk István  alias  "Bakk István a szentfazék spammer" Alfasz
#67, Alfasz (2)
245 | #09aa | ^ | Idézet | Mon, 26 Jan 2009 18:24:26 +01
84.1.*.* Unknown Unknown Hungary *.pool.t-online.hu
X3NZ0rD

(Pöcs ki van már veled, ne spammelj. A szentfazék rizsa, meg vers még hagyján, magánvélemény, stb, de ne szemetelj már ide mindenféle linket nekünk. - TCH)


English | Magyar
JS ki | CSS ki | Ékezetek ki
Lapozó:  (0 - 1225) 
<== | ==>
Ugrás a végére | Utolsó oldal
OS for Sparc64 | OS for PPC | Qt3 for PPC | OpenOpera patches | Opera 12.15 source | Otter Browser Linux x64 - Qt5.7.1/QtWebKit5.602.1 (2019.06.11. 08:31)
besztofbégéaefcé | CSÉNDZSLOG | WebToolz | DDG Shit Filter | Google Shit Filter | Progz | Fast CSS Box | Browser | OS | Agent | Statisztika | BBCode
Monospace font-family: Courier New | Browser default monospace
Keresés

Név: (max 255 byte)

Email: (max 255 byte) Nem kötelező!

Üzenet: (max 65536 kar.) 65536-0=65536
crap_vkn v4.23.1 by TCH
Thx to saxus for the escaped string decoder function (PHP), the realIP function (PHP) & the SQL handle layer (PHP), to thookerov for the int_divide function (PHP), to Jeff Anderson for the getSelText function (JS), to Alex King for the insertAtCursor function (JS), Flood3r for the new CSS styles, Pety for the spamprotection idea and some design and comfort ideas, MaxMind for the IP2Country database, famfamfam for the flags of countries and an unknown PHP programmer for the removeAccents function.Kecskebaszók ide!